Capitello '1' laccato verde capitelli1

Capitello '2' laccato verde capitelli1

Capitello '3' laccato verde capitelli1

Capitello '4' laccato verde capitelli1

Capitelli capitelli1